Prevent Survey

Diensten geleverd door Prevent Survey BV

Prevent Survey BV werd opgericht in 2016 door 2 ervaren surveyors met het idee om de jarenlange opgedane kennis van behandelde schaden ook te gebruiken om schade te voorkomen. Dit naast het behandelen van schaden in opdracht van verzekeraars of reders. Prevent Survey biedt een breed scala aan diensten, we werken internationaal en we reageren op korte termijn op verzoeken voor deskundig advies en inspecties wereldwijd.

Schadebeoordeling

Schade inspecties van scheepscasco’s, machines en werktuigen van binnenvaartschepen, offshore schepen, baggermateriaal, land- en werkmaterialen, technische installaties, kranen, en inrichting zoals havenkades, sluizen en bruggen.

On-/off hire surveys en charter surveys

Wij voeren dagelijks onafhankelijke on-/off hire en charter surveys uit voor eigenaren, bevrachters, charteraars van schepen, drijvend materieel zowel nat als droog.  We zorgen dat de omvang van de uit te voeren survey voor alle partijen duidelijk is. We rapporteren uitgebreid over de staat van het te inspecteren object, indien nodig aangevuld met ultrasone diktemetingen, foto’s, inventarisatielijsten en een overzicht van de certificaten en de inhoud van de ballasttanks. Verder bieden wij de mogelijkheid om een 3D-scan te maken met onze  3D-laser scanner voor een zeer nauwkeurige vastlegging van staat waarin de schepen en technische objecten zich bevinden.  Aan het einde van de periode van de charter service kunnen we een off-hire survey uitvoeren en een off-hire rapport opstellen. Dit rapport beschrijft niet alleen de schade en/of verbeteringen die tijdens de duur van het charter zijn ontstaan, maar geeft ook op een billijke en redelijke financiële compensatie voor de gevonden verschillen. In de rapporten kunnen we ook de bijbehorende geschatte tijd voor de noodzakelijke reparaties vermelden.

3D laser scanner

Prevent Survey maakt gebruik van een 3D-laser scanner voor het nauwkeurig vastleggen van schepen en technische objecten

  • Prevent Survey gebruikt de scanner bijvoorbeeld voor on- en off-hire surveys.
  • Het schip/object wordt gescand tijdens beide surveys en de scans zullen worden vergeleken met behulp van speciaal ontwikkelde software. Door de 3D-scanner te gebruiken, worden afwijkingen gevonden die anders niet visueel kunnen worden waargenomen (zoals bijvoorbeeld de vervorming van een dek over een groot oppervlak).
  • De bevindingen en of afwijkingen zullen worden gerapporteerd samen met de berekende kosten voor reparaties en reparatietijd.
  • Door op deze manier te werken, is het maken van tijdrovende rapporten niet langer nodig en zijn de resultaten van de survey niet meer afhankelijk van de objectiviteit van de surveyor.
  • Met behulp van de 3D-scanner is een enorme stap voorwaarts in nauwkeurigheid gemaakt. Het is belangrijk dat het hele proces transparant en verifieerbaar is voor alle betrokken partijen.  Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor een specifieke situatie en informeren u over de kosten.

Bunker / BOB surveys

Voor aanvang van een charter periode kan een bunker of Bob (bunkers on board) survey worden opgemaakt. Deze kunnen worden uitgevoerd als een losse survey of aanvullend op een on-hire survey. Tijdens de inspectie meten en bepalen we de hoeveelheid bunkers aan boord op de specifieke tijd van de survey. De bunkers die in ons verslag worden genoemd, zijn meestal brandstof, smeerstoffen en zoetwater. Maar natuurlijk kan de reikwijdte van de survey worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. Aan het einde van de charter periode zal weer een survey worden uitgevoerd, waarna een rapport van de verbruikte bunkers tijdens de charterperiode wordt opgesteld.

Conditiesurveys & Taxaties

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van taxaties voor alle type binnenvaartschepen, sleepboten, (zeegaande) pontons en scheepsdokken. Naast het beoordelen van de waarde van een object, voeren we uitvoerige inspecties uit om de technische toestand van het object te bepalen. De technische staat is essentieel om de waarde van het object te bepalen. Alle relevante zaken (van de romp tot machineonderdelen) worden geïnspecteerd en eventueel kan een raming van de te verwachte onderhoudskosten  worden opgesteld. We hebben experts die geregistreerd zijn bij de VRT (Verenigd Register van Taxateurs).

Transport engineering

Wij zorgen voor uw transport over water, variërend van de haven van het laden of lossen tot het volledige vervoer van haven naar haven. Planning, engineering, communicatie en supervisie tijdens het transport is wat we kunnen bieden op uur-, dagtarief of op een lumpsumbasis. Informeren hoe we u kunnen helpen om uw transport op tijd te laten uitvoeren op de meest veilige, economische manier en binnen de geplande tijd.

Ballast/Barge engineering

Wij kunnen de engineering voor een transport met bakken/pontons uitvoeren met alle benodigde berekeningen met betrekking tot de bollardpull, sleepbootselectie, sleepgerij vereisten en ballastplan. Het ballastplan omvat onder andere stabiliteit- en sterkteberekeningen, met optimalisering van de hoeveelheid ballastwater die aan boord moet worden genomen rekening houdend met de IMO-regels ter voorkoming van verontreiniging van het ecosysteem door het ballastwater  Een inspectie van de geselecteerde ponton(s) en sleepboten kan ook worden uitgevoerd om u te verzekeren dat de geselecteerde vaartuigen geschikt zijn voor het werk voordat het charter contract wordt ondertekend.

Advies bij scheepsdieselmotoren

We hebben veel kennis van bestaande scheepsmotoren en veel ervaring opgedaan door behandeling van meer dan 3.500 schaden aan scheepsmotoren. We weten dan ook hoe schade aan motoren voorkomen kan worden als gevolg van verkeerde selectie, onjuiste toepassing etc. We kunnen u adviseren om het de juiste motor voor uw toepassing te selecteren of u te helpen met een eventuele garantie claim bij fabrikanten of reparatiewerkplaatsen na revisie.