Prevent Survey

Diensten die geleverd worden door TowService BV

Inspecteurs, met een brede praktijkervaring in de sleepvaart als kapitein of als surveyor voor andere bureaus. Onze inspecteurs kunnen u helpen om op de veiligste manier uw sleep en/of lading veilig op hun bestemming te krijgen. Boven op deze praktische ervaring heeft TowService B.V. deze ervaring aangevuld met de kennis van scheepsbouwkundige en ingenieurs . Door deze samenwerking kunnen alle speciale transporten worden berekend en/of gecontroleerd met betrekking tot cradles, sokkels, zeevasten of andere structurele aangelegenheden.

Sleep Surveys

Goedkeuring en certificering van slepen

Warranty surveys die voortvloeien uit de wens van verzekeraars om hun blootstelling aan risico’s te beperken. Geconfronteerd met het verzekeren van een sleepproject, kan de verzekeraar zich comfortabeler voelen wanneer ze weten dat een competente en ervaren Sleep Surveyor de sleepboot, sleep en/of vracht fysiek heeft geïnspecteerd en de papieren heeft goedgekeurd. Met moderne apparatuur en software kan TowService B.V. de weersvoorspellingen en de gevaren constant bewaken; en het schip, de projectbeheerder en de verzekeraar dagelijkse voorzien van de laatste actuele informatie en bij gevaar adviseren en of bijsturen.

Lashing Surveys – certificering

Goedkeuringen voor zware lasten en transport

In samenwerking met Prevent Survey BV of andere ingenieursbureaus, biedt TowService BV alle soorten van Project certificeringen voor verzekeringen. De basis van dit alles is ons “Project Cargo Risk Managementsysteem” met pre-project risico analyses en berekeningen, waarmee we zorgen dat het risico goed wordt beheerst en gevaren worden geminimaliseerd. De controle van geschiktheid van de eventueel betrokken schepen, voertuigen, lashings, hijsmaterieel en nog veel meer. Als basis geldt  de wereldwijd geaccepteerde voorschriften en richtlijnen.

Zware hijsoperaties en transport goedkeuringen

In samenwerking met Prevent Survey of andere ingenieursbureaus, biedt TowService B.V. alle soorten van Project certificeringen voor verzekeringen. De basis van dit alles is ons “Project Cargo Risk Managementsysteem” met pre-project risico analyses en berekeningen, waarmee we zorgen dat het risico goed wordt beheerd en gevaren worden geminimaliseerd. De geschiktheid zijn van de eventueel betrokken schepen, voertuigen, lashings, hijsmaterieel en nog veel meer worden gecontroleerd. Als basis geldt  de wereldwijd geaccepteerde voorschriften en richtlijnen.

RoRo en float on/off

Roll-on en Roll-off operaties, op en van pontons, van zware of omvangrijke lading op zelfrijdende modulaire transporteurs (SPMT) zijn operaties die bestaan uit meerdere disciplines. Tijdens deze operaties zijn vaak verschillende bedrijven betrokken. Surveyors van TowService B.V. kunnen de verschillende disciplines combineren om risico’s te voorkomen of minimaliseren. De disciplines betreffen onder andere stabiliteitsberekeningen, ballastplannen, stuwplannen, zeevastplannen, capaciteitsberekeningen, enz. Door een goede planning, degelijke communicatie en veel ervaring kunnen de operaties veiliger worden en meestal efficiënter, wanneer wij bij de voorbereidingen en tijdens de implementatie betrokken zijn.

Het bovengenoemde risico geldt ook meer of minder voor float-on en float-off In veel gevallen kan een transport een combinatie van beide zijn.  Wanneer bijvoorbeeld een lading wordt geladen door een SPMT en gelost wordt dmv. een float-off operatie. Gespecialiseerde heavy-lift schepen of half afzinkbare schepen, bieden de mogelijkheid om vracht te laden, te vervoeren en uit te laden. Deze schepen of pontons zijn ontworpen om met ballastwater geheel of gedeeltelijk af te zinken en na dat de lading boven het vaartuig is geplaatst weer opdrijft en zo de lading op tilt. Nadat het schip weer volledig drijvend is, wordt de lading zeevast gemaakt voor transport.

Voyage approvals

Aanvragen voor (enkele) reis-goedkeuringen kunnen vereist worden door verzekeraars om de risico’s tijdens een reis van een schip of sleepboot te beperken. Geconfronteerd met het verzekeren van een reis, kan de verzekeraar zich prettiger voelen als ze weten dat een competente en ervaren surveyor het betreffende vaartuig fysiek heeft geïnspecteerd en de sleep en sleepgerij en de certificeringen heeft goedgekeurd. Met moderne apparatuur en software kan TowService B.V. de weersvoorspellingen en gevaren tijdens de reis continu monitoren en het schip, de eigenaar en de verzekeraar dagelijkse basis voorzien van de meest recente informatie.

Towage en Loading masters

TowService B.V. kan een towage master en/of een loading master leveren met uitgebreide kennis en vaardigheden als kapitein of master-mariner op het gebied van het slepen. De towage- of loading master kan zijn kennis en ervaring aan anderen overdragen met duidelijke motivering. De towage master is de verantwoordelijke persoon tijdens een complex sleeptransport met meerdere sleepboten. De towage master adviseert een sleepbootkapitein wanneer hij geen specifieke ervaring heeft met complexe opdrachten of transporten, of wanneer de communicatie over de radio moeilijk blijkt te zijn.

De towage master kan dus schade aan materieel en verloren tijd bij projecten voorkomen wanneer bijvoorbeeld de bemanning niet in staat is om de klus te klaren.

De loading master is de persoon die tijdens een laad operatie wordt belast wanneer de lading in, uit of vanaf een schip/ponton wordt geladen.

Project Cargo Risk Management

Het analyseren van de Risico’s die van invloed zijn bij het transport van elke lading is essentieel om de kans op het ontstaan van een (financiële) schade te verminderen. Surveyors van TowService B.V. kunnen u vertellen aan welke risico’s de eigenaren en verzekeraars zullen worden blootgesteld tijdens het hele transport en hoe deze risico’s kunnen worden geminimaliseerd.  Onze ervaren inspecteurs zullen alle aspecten van het project analyseren en alle blootstellingen aan risico’s in overweging nemen. Door dit te doen, zullen ze alle betrokkenen informeren naar de beste oplossing in wat betreft de route, soort vervoer, gebruikte methoden, enz.

Hijs operaties

kunnen een groot risico op letsel met zich meebrengen, schade veroorzaken of aanzienlijke kosten met zich meebrengen wanneer ze fout gaan. Daarom is het belangrijk om hijsoperaties goed te plannen en te organiseren, zodat ze op een veilige manier en efficient kunnen worden uitgevoerd. TowService B.V. biedt inspecteurs die ervaring hebben met de verschillende soorten hijsoperaties. Inspecteurs die voor aanvang en tijdens de operatie de hijswerkzaamheden kunnen plannen, voorbereiden, duidelijk communiceren en controleren. Door een volledige risicobeoordeling van de hijsoperaties wordt het risico verminderd, wat resulteert in veilige projecten.